Blog

“Ciepła zabudowa”

Przedstawiamy przykład  zabudowania wkładu kominkowego firmy Bruner  z wykorzystaniem  elektronicznego  sterowania dopływu powietrza do procesu palenia. Zapewnia to optymalne warunki spalania drewna, dzięki czemu wkład osiąga maksymalną sprawność grzewczą, a korzystającym  daje pełne zadowolenie. System sterowania jest wygodny dla użytkownika, na niewielkim wyświetlaczu LCD widnieją podstawowe dane temperatury w palenisku oraz status fazy palenia, panel sterujący pozwala na łatwą i pełną obsługę systemu. Elektroniczne sterowanie dopływu zimnego powietrza do procesu palenia to nie tylko łatwość przy rozpalaniu lecz również ekonomiczny proces spalania drewna. Drewno spala się optymalnie, dzięki czemu palenie staje się ekonomiczne.

Połączenie wysokotemperaturowego wkładu kominkowego firmy Bruner  z ceramicznymi modułami akumulacyjnymi (firmy OTNER, RATH BRULA), pozwala na kumulację ciepła, a następnie dzięki promieniowaniu przez 12 godzin możemy cieszyć się uwalnianym ciepłem. Zachęcamy do zapoznania się z technologią montażu ciepłych obudów kominkowych z wykorzystaniem akumulacyjnych elementów szamotowych jako obudowy.

20140602_170626

20140602_170606